تبلیغات X
آپلود عکس

شکر گذاری🌈

خرم آن نغمه

خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد

شکر گذاری🌈

شکر گذاری بعد های مختلفی دارد؛ فقط به این معنی نیست که دستهایتان را بالا ببرید و با زبان از خداوند تشکر کنید... وقتی به پدر مادر خود محبت میکنید شکر گذارید وقتی به تمام اشیا و موجودات عشق میورزید شکر گذارید وقتی زود میبخشید و زود فراموش میکنید شکر گذارید وقتی داشته هایتان را بیشتر از نداشته هایتان میبینید شکر گذارید... وقتی درمانده ای را میبینید ؛دست او را میگیرید شکر گذارید وقتی از ته دل میخندید و شادی را به دیگران بدون دلیل و بدون چشم داشت هدیه میکنید
+ نوشته شده در جمعه 3 تير 1401ساعت 16:02 توسط نغمه موسوی |